English

За контакти

Национална научно практическа конференция
ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ

гр. Варна 9002
ул. Войнишка № 3, вх. А
тел.     052 390 350;
факс    052 311 133
моб.    0897 983 331
e-mail: info@varnaderma.com
e-mail: office@glamourandjoy.com

Съобщение