English

За контакти

национална научно практическа конференция
ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ


гр. София 1505
ул. Султан тепе 1, вх. А

моб./viber   0897 983 331

e-mail: info@varnaderma.com
e-mail: office@glamourandjoy.com

Съобщение