English

За контакти

национална научно практическа конференция
ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ


гр. Варна 9000
ул. Шипка 21

тел.     052 390 350;
тел.     052 589 510
моб.    0897 983 331

e-mail: info@varnaderma.com
e-mail: office@glamourandjoy.com

Съобщение