English

ЛЕКТОРИ
Доц. д-р Георги Пехливанов, дм
Доцент към Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет - гр. София


Доц. д-р Георги Петров Пехливанов, дм завършва медицина през 1979 година в София. Придобива специалност дерматология през 1984 година, социална медицина и обществено здраве през 1996 година, магистратура здравен мениджмънт през 2004 година. Специализира в Грац, Будапеща и Париж. Член на Българското Дерматологично Дружество. Автор или съавтор на над 60 на­учни публикации и 4 учебника. Участник в повече от 30 международни форума.


Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм
www.skin-bg.com
моб. 0888 768 413

Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм е роден през 1968 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Медицинския университет в морската столица през 1994. Специализира в клиниката по кожни и венерически болести във Варна, под ръководството на проф. д-р Златко Пенев, дмн, в София – при проф. Невена Берова, дмн, както и в Германия, Малта, Испания, Франция и Италия. Защитава докторска дисертация в областта на полово предаваните заболявания. Автор е на няколко изобретения и множество публикации в български и международни специализирани издания. Член е на Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската академия по дерматология и венерология. Преподавател по дерматология и венерология към Медицицински Колеж, Медицински Университет - гр. Варна. През 2013 г. е хабилитиран за звание Доцент към Медицински колеж на Медицински университет - гр. Варна.
Проф. д-р Екатерина Пейчева, дмн

e-mail: dr_peicheva@abv.bg 


Проф. д-р Екатерина Пейчева, дмн завършва медицина през 1972 година в Пловдив. Придобива специалност дерматология през 1986 година, специалност онкология  през 1994 година. През 2002 г. защитава докторат, а през 2006 г. получава звание Старши научен сътрудник I-ва степен. От 1991 г. до настоящия момент е Началник на Онкодерматологична клиника при СБАЛ по онкология ЕАД.Проф. д-р Снежина Василева, дмн

Проф. д-р Снежина Василева, дмн завършва Висшия медицински институт във Варна. През 1984 г. става кандидат на медицинските науки. Придобива специалност по дерматология и венерология. Работи като ординатор в Кожно отделение в Окръжна болница – Търговище. От 1981 до 1984 г. е редовен аспирант към Катедрата по дерматология във ВМИ – Варна. От 1984 до 1985 г. е ординатор в Кожна клиника на Факултетска болница, Варна. До 1988 г. е научен сътрудник в Института по дерматология и венерология към МА – София. До 2004 г. е главен асистент в Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския факултет на МУ – София. От 2004 г. е доцент в Катедрата. Специализирала е в институт Alfred Fournier, Париж, и в болница Edouard Herriot, Лион. Има богата научна, изследователска и преподавателска дейност. Изнасяла е лекции в Йерусалим (1992), Вашингтон (1996), Мюнхен (2002), Флоренция (2004); както и пред международни конгреси на студентите медици. 
Членува в Българското дерматологично дружество и International Academy of Cosmetic Dermatology.
Научните й интереси са в областите: автоимунни булозни дерматози; съединително-тъканни заболявания; ятрогенни дерматози; псориазис и други инфламаторни дерматози; инфекциозни дерматози. Автор е на 73 статии в български и чуждестранни научни списания и сборници, има участие в монографии и учебници.
Проф. д-р Димитър Господинов, дмн
 e-mail: dkg@abv.bg


Проф. д-р Димитър Господинов, дмн,
е роден през 1959 год. в гр. Плевен. Висшето си медицинско образование завършва през 1983 г. (МА – ВМИ – Плевен). Получава специалност по кожни и венерически болести през 1990 г. През 2009 г. става магистър Стопанско управление и Здравен мениджмънт (ВТУ „К. Методий”). Избран за Доцент през 2006 г. и Професор през 2013 г.
Началник отделение по КВБ от 2003 до 2007 г. От 2007 г. досега е Началник Клиника КВБ. Избран за Декан на факултет „Медицина”, МУ – Плевен от 2009 до 2013 г. Носител на годишната награда на БДД „Проф. Богомил Берон” за цялостен принос в дерматологията (2011). Има над 80 публикации в български и чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на автоимунните заболявания на съединителната тъкан, хистопатология и имунна диагностика на кожата; психосоматична дерматология.

Проф. д-р Евгения Христакиева, дмнПроф. Евгения Христакиева е ръководител на Клиниката по дерматология към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора. Работила е в болницата Хадаса към Еврейския университет, Йерусалим, Израел и в Немския медицински център Ен Бокек на Мъртво море в Израел.
Специализирала е дерматохирургия и фототерапия в Клиниката по дерматология и венерология Vivantes-Neukeoln, Берлин.

 

 
Доц. д-р Гриша Матеев, дмДоц. Гриша Матеев, дм е роден  на 20.10. 1956 г. в гр. София. Завършва медицина през 1980 в Медицинка академия. 
След дипломирането си работи по разпределение като лекар интернист в окръжна болница  Кюстендил. През 1983 г., след спечелен конкурс започва работа в Научния институт по дерматология и венерология при Медицинската академия, като научен сътрудник  последователно от 3-та до 1-ва степен.  От  1989 е  главен асистент. През 2000 г.  Успешно защитава докторат. От 2007 г. има втора магистърска степен в областта на здравния мениджмънт. През 2008 г. след конкурс му е  присъдено научното звание доцент. От 2010 г.е ръководител на 3-то кожно отделение в Клиниката по кожни и венерически болести на Александровска болница с профил обща дерматология, дерматоалергология, инфекциозни кожни болести  и детски кожни  болести.
Доц. Матеев има,над 100 научни публикации в престижни наши и чуждестранни списания. Над 30 от тях са на английски, немски и френски езици. Автор и съавтор е на 6 учебника и монографии сред които и издадени в Западна Европа. Автор е на българското лекарство за лечение на акне «Акнерин». Специализирал е  в Мюнхен, Германия, Беерсе, Белгия и Атина, Гърция.
Доц. д-р Мери Ганчева, дмДоц. д-р Мери Ганчева, дм работи през 1988-1989 г. като ординатор в кардиологично отделение, Районна болница, Ботевград. От 
1989 до 1994 е асистент в Кожна клиника, Медицинска Академия, София. През 1994 г. придобива специалност Дерматология и венерология. От 1994 до 1999 г. е Старши асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София. От 1999 до 2007 г. е Главен асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София. През 2001 г. защитава научна степен "Доктор". От януари 2013 г. доц. д-р Мери Ганчева е ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Сити Клиник, а от началото на 2016 е работи  на територията на Сити Клиник Онкологичен център. 
През 1996-1997 г. специализира дерматология и имунология в Instituto Dermatopatico Dell Immacolata, Рим, Италия. През 
2006 г. придобива правоспособност за работа с диагностична рентгенова апаратура, ниво 1 и апаратура за ултразвукова диагностика. 
Доц. д-р Мери Ганчева, дм има повече от 128 участия в български и международни конгреси, много лекции в чужбина, като гост-лектор на Световни и Европейски конгреси по дерматология и венерология (Буенос Айрес, Вашингтон, Дюселдорф, Ница, Рим, Флоренция).
Има над 72 публикации в български и международни научни списания, 4 участия в международни учебници по дерматология и венерология, 2 участия в български учебници по дерматология и венерология, както 2 участия с глави в 2 монографии в чужбина.
Доц. д-р Зорница Златарева, дм
 

Доц. д-р Зорница Златарова, дм е завършила медицина във ВМИ, гр.Варна през 1993 г. От 1994 г. работи в СБОБАЛ - Варна. Придобива специалност „очни болести" през 1998 г. От 2001 г. е началник на Консултативно–диагностично отделение в СБОБАЛ. Като стипендиант на ORBIS International, ICO и SOE, специализира в Тампа,САЩ и очната клиника на университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия. Темите на специализациите й са в областта на очните банки, съдовите и дегенеративни заболявания на ретината и окулопластичната хирургия. През 2007 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ-Варна. Започва работа към МУ-Варна като хоноруван асистент, а от 2008г. след конкурс е избрана за асистент в Катедрата по НХ, УНГ и очни болести на МУ-Варна. През 2009 г. става главен асистент, а през декември 2011 г. и е присъдено научно звание «доцент». Участвала е в повече от 40 национални и международни научни форуми и конгреси, включително като гост-лектор. Ръководител е на един докторант  и 3 специализанти. Основните й научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на съдовите и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома и офталмоонкологията. Хирургичната и работа включва лазерна микрохирургия на окото, окулопластика и реконструктивна хирургия на клепачите, хирургия на преден очен сегмент. Има издадена една монография, участие в авторски колектив на учебник по очни болести и над 30 публикации в специализирани български и международни научни издания.

 


Д-р Елена Петрова, дмД-р Елена Петрова Петрова, дм е главен асистент, завеждащ лабора­тория “Серология и молекулярна биология”. Специализирала в Берлин, Лондон, Хановер, Базел, Виена, Париж. Членува в Медицинска Асоциация за Изследване на Венерически Болести, Българско Дерматологично Дружество Автор или съавтор на 34 публикации, 6 учебници и монографии. Участвала е в повече от 72 конгреса в България и чужбина. Понастоящем работи в УМБАЛ "Александровска", Клиника по кожни и венерически болести, гр. София.


Д-р Юлиян Пенев
Д-р Юлиян Пенев
e e мултидисциплинарен изследовател, пионер и ентусиаст в клиничното прилагане на лазерите в родната дерматология. Разработва нови системи на база мощни диодни лазери, работи по проблемите на стареещата кожа, фотодинамичната терапия на акнето и иновационна сканираща система за дълбок лазерен рисърфисинг с радиочестотно възбуждани СО2 лазери и Er:YAG лазер. 
Поддържа тесни връзки с научно-изследователско звено по приложна лазерна физика към университета Вандербилт, Нешвил, Тенеси и Физическия институт Лебедев (ФИАН) на РАН, Москва. 
Член е на Български лекарски съюз, Българско дерматологично дружество и на Българското дружество по естетична хирургия и естетична медицина.

Д-р Емил БърдаровД-р Емил Бърдаров завършва Медицина в Медицински университет - София през 1992 г. През 1998 придобива специалност „Дерматология и Венерология”. Д-р Бърдаров има специализации и курсове по мезотерапия, дермални филъри, ботулинов токсин, химически пилинги, лазерна терапия, лифтинг с конци и естетична хирургия в САЩ, Франция, Германия, Австрия, Италия, Дубай.
Авто и съавтор е на повече от 12 публикации, редовен участник в най-престижните дерматологични и естетични конференции и конгреси в България и по света. 
От 2012 г. д-р Емил Бърдаров работи в центъра за естетична медицина „Спектро Естетикс”, от 1994 г. в Кожна клиника, УМБАЛ „Александровска” а от 2008 г. е управител „Спектро Груп” ООД.
 
Д-р Аргир Аргиров

 

Д-р Аргир Аргиров специализира и придобива специалност по Дерматология и Венерология в МБАЛ,,Александровска"през 2009 г. Понастоящем работи в клиника по дерматология, дерматохирургия и естетична дерматология ,,Есте Дерм" гр. София.
Д-р Гергана Манолова


Д-р Гергана Манолова завършва медицина в Медицински университет - гр. София през 2010 г. Понастоящем е специализант и докторант в Клиника по кожни и венерически болести "Александровска", гр. София. Участва редовно в национални и международни конференции и конгреси по дерматология и венерология, естетична дерматология и пластична хирургия. 

top Върни се на предната страница