English

ЛЕКТОРИ
Доц. д-р Георги Пехливанов, дм
Доцент към Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет - гр. София


Доц. д-р Георги Петров Пехливанов, дм завършва медицина през 1979 година в София. Придобива специалност дерматология през 1984 година, социална медицина и обществено здраве през 1996 година, магистратура здравен мениджмънт през 2004 година. Специализира в Грац, Будапеща и Париж. Член на Българското Дерматологично Дружество. Автор или съавтор на над 60 на­учни публикации и 4 учебника. Участник в повече от 30 международни форума.


Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм
www.skin-bg.com
моб. 0888 768 413

Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм е роден през 1968 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Медицинския университет в морската столица през 1994. Специализира в клиниката по кожни и венерически болести във Варна, под ръководството на проф. д-р Златко Пенев, дмн, в София – при проф. Невена Берова, дмн, както и в Германия, Малта, Испания, Франция и Италия. Защитава докторска дисертация в областта на полово предаваните заболявания. Автор е на няколко изобретения и множество публикации в български и международни специализирани издания. Член е на Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската академия по дерматология и венерология. Преподавател по дерматология и венерология към Медицицински Колеж, Медицински Университет - гр. Варна. През 2013 г. е хабилитиран за звание Доцент към Медицински колеж на Медицински университет - гр. Варна.

Проф. д-р Снежина Василева, дмн

Проф. д-р Снежина Василева, дмн завършва Висшия медицински институт във Варна. През 1984 г. става кандидат на медицинските науки. Придобива специалност по дерматология и венерология. Работи като ординатор в Кожно отделение в Окръжна болница – Търговище. От 1981 до 1984 г. е редовен аспирант към Катедрата по дерматология във ВМИ – Варна. От 1984 до 1985 г. е ординатор в Кожна клиника на Факултетска болница, Варна. До 1988 г. е научен сътрудник в Института по дерматология и венерология към МА – София. До 2004 г. е главен асистент в Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския факултет на МУ – София. От 2004 г. е доцент в Катедрата. Специализирала е в институт Alfred Fournier, Париж, и в болница Edouard Herriot, Лион. Има богата научна, изследователска и преподавателска дейност. Изнасяла е лекции в Йерусалим (1992), Вашингтон (1996), Мюнхен (2002), Флоренция (2004); както и пред международни конгреси на студентите медици. 
Членува в Българското дерматологично дружество и International Academy of Cosmetic Dermatology.
Научните й интереси са в областите: автоимунни булозни дерматози; съединително-тъканни заболявания; ятрогенни дерматози; псориазис и други инфламаторни дерматози; инфекциозни дерматози. Автор е на 73 статии в български и чуждестранни научни списания и сборници, има участие в монографии и учебници.
Проф. д-р Димитър Господинов, дмн
 e-mail: dkg@abv.bg


Проф. д-р Димитър Господинов, дмн,
е роден през 1959 год. в гр. Плевен. Висшето си медицинско образование завършва през 1983 г. (МА – ВМИ – Плевен). Получава специалност по кожни и венерически болести през 1990 г. През 2009 г. става магистър Стопанско управление и Здравен мениджмънт (ВТУ „К. Методий”). Избран за Доцент през 2006 г. и Професор през 2013 г.
Началник отделение по КВБ от 2003 до 2007 г. От 2007 г. досега е Началник Клиника КВБ. Избран за Декан на факултет „Медицина”, МУ – Плевен от 2009 до 2013 г. Носител на годишната награда на БДД „Проф. Богомил Берон” за цялостен принос в дерматологията (2011). Има над 80 публикации в български и чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на автоимунните заболявания на съединителната тъкан, хистопатология и имунна диагностика на кожата; психосоматична дерматология.
Доц. д-р Гриша Матеев, дмДоц. Гриша Матеев, дм е роден  на 20.10. 1956 г. в гр. София. Завършва медицина през 1980 в Медицинка академия. 
След дипломирането си работи по разпределение като лекар интернист в окръжна болница  Кюстендил. През 1983 г., след спечелен конкурс започва работа в Научния институт по дерматология и венерология при Медицинската академия, като научен сътрудник  последователно от 3-та до 1-ва степен.  От  1989 е  главен асистент. През 2000 г.  Успешно защитава докторат. От 2007 г. има втора магистърска степен в областта на здравния мениджмънт. През 2008 г. след конкурс му е  присъдено научното звание доцент. От 2010 г.е ръководител на 3-то кожно отделение в Клиниката по кожни и венерически болести на Александровска болница с профил обща дерматология, дерматоалергология, инфекциозни кожни болести  и детски кожни  болести.
Доц. Матеев има,над 100 научни публикации в престижни наши и чуждестранни списания. Над 30 от тях са на английски, немски и френски езици. Автор и съавтор е на 6 учебника и монографии сред които и издадени в Западна Европа. Автор е на българското лекарство за лечение на акне «Акнерин». Специализирал е  в Мюнхен, Германия, Беерсе, Белгия и Атина, Гърция.
Д-р Юлиян Пенев
Д-р Юлиян Пенев
e e мултидисциплинарен изследовател, пионер и ентусиаст в клиничното прилагане на лазерите в родната дерматология. Разработва нови системи на база мощни диодни лазери, работи по проблемите на стареещата кожа, фотодинамичната терапия на акнето и иновационна сканираща система за дълбок лазерен рисърфисинг с радиочестотно възбуждани СО2 лазери и Er:YAG лазер. 
Поддържа тесни връзки с научно-изследователско звено по приложна лазерна физика към университета Вандербилт, Нешвил, Тенеси и Физическия институт Лебедев (ФИАН) на РАН, Москва. 
Член е на Български лекарски съюз, Българско дерматологично дружество и на Българското дружество по естетична хирургия и естетична медицина.

Д-р Емил БърдаровД-р Емил Бърдаров завършва Медицина в Медицински университет - София през 1992 г. През 1998 придобива специалност „Дерматология и Венерология”. Д-р Бърдаров има специализации и курсове по мезотерапия, дермални филъри, ботулинов токсин, химически пилинги, лазерна терапия, лифтинг с конци и естетична хирургия в САЩ, Франция, Германия, Австрия, Италия, Дубай.
Авто и съавтор е на повече от 12 публикации, редовен участник в най-престижните дерматологични и естетични конференции и конгреси в България и по света. 
От 2012 г. д-р Емил Бърдаров работи в центъра за естетична медицина „Спектро Естетикс”, от 1994 г. в Кожна клиника, УМБАЛ „Александровска” а от 2008 г. е управител „Спектро Груп” ООД.
Д-р Лиляна-Ана Поп-Миндру 


Д-р Поп-Миндру
е завършила Медицински университет Клуж Напока през 2009 г. През 2014 г. в Клуж Напока получава специалност Дермато-венерология
Понастоящем работи като специалист по дерматовенерология и естетика в Клиника Дермисана Алба Юлия. Преди това е работила в Клиника по дерматовенерология Алтео Бистрица 2015-2018, дерматологична медицинска клиника в Cluj-Napoca като лекар дерматолог от 2010 до 2014 г.
Има публикации относно лечението на имиквимод в актинични кератози, принципите на дерматоскопично-клиничните приложения на дерматоскопията, лечението на стареенето на кожата, биоревитализацията с L аминокиселини и хиалуронова киселина и др.
д-р Поп-Миндру е член на SRDO Румънското дружество по дерматология - онкология, SRD - Румънско дружество по дерматология; EADV - Европейска академия по дерматология и венерология
Д-р Ася Консулова-Кирова

Д-р Ася Андрианова Консулова-Kирова е родена през 1978г. в гр. София. Завършила е Медицина в Медицински университет - Варна през 2003г. От март 2004 работи като лекар в Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна и специализира Вътрешни болести към Катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ на Медицински университет - Варна. От 2007 е асистент към същата катедра и от 2009 практикува и като асистент към Департамента за чуждоезиково обучение. През 2011 придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2015 специалност по Медицинска онкология. През април 2014 започва редовна докторантура по Медицинска онкология на тема: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен  карцином“. Д-р Консулова специализира в Градска болница „Фридрихщад“ през 2003, Дрезден, Германия. Работи като асистент през 2005-2006 и 2007 в Инситут "Жул-Борде" като специализира и  в Брюкселския свободен университет в Белгия със стипендия на Европейския съюз. Д-р Консулова печели стипендия на ESMO през 2010 и отново продължава обучението си в Инситут "Жул-Борде" и Брюкселския свободен университет. През 2012-2013 е лауреат на годишна стипендия „Теодора Захариева“  за млади лекари-специализанти в България. Носител е на приз „Любим преподавател“ за випуск 2014, Факултет по Медицина, Англоезично обучение на Медицински университет – Варна. Има над 35 научни публикации и съобщения, от които 11 в международни списания и конференции.
Член на Българското онкологично дружество, Европейската ракова организация (ECCO), Европейското общество по Медицинска онкология (ESMO), Американското общество по клинична онкология ASCO, Европейското училище по онкология (ESO), член и секретар на етичната комисия към „Млад Онколог", България, секретар на Онкологична комисия за Невроендокринни тумори, на Общоболнична Онкологична комисия и на Онкологичната комисия по химиотерапия към МБАЛ Света Марина, Варна. 

top Върни се на предната страница