English

ПРОГРАМАПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ
национална научно практическа конференция с чуждестранно участие

18-21 април 2019 г.

комплекс "Слънчев ден", гр. Варна

ПРОГРАМА


 

Четвъртък, 18 април 2019 г.
16.30 - 17.00 ч. Официално откриване на конференцията и фирменото изложение

Откриване на конференцията от Ректора на МУ – Варна, почетен член на ПВДД проф. д-р Кр. Иванов, дмн
   
Приветствие от Организационния комитет на ПВДД доц. д-р Г. Пехливанов, дм и доц. д-р И. Бакърджиев, дм
   
Представяне на участниците във фирменото изложение – спонсори и партньори


Петък, 19 април 2019 г.
9.00 -10.00 ч. Първо научно заседание. Клинична дерматология - I част
Модератори: доц. И. Бакърджиев, Ст. Павлов, Ж. Димитрова


1. Уртикарията - позната и непозната -
И Бакърджиев (Берлин Хеми) - 15 мин.

2. Маските на себорейния дерматит 
- Й. Велевска, Ж. Димитрова, В. Брощилова, С. Марина (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна) - 10 м.

3. Съотношение неутрофили/лимфоцити при пациенти със себореен дерматит - сравнение с други дерматози - Й. Велевска, Ц. Калинова, Ж. Димитрова (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ-Варна) - 7 мин.

4. Lichen planus annularis - Д. Никифорова, Цв. Калинова, Ст. Павлов (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ-Варна) - 5 мин.

5. Атопичен дерматит с увеличени IgE или хипер- IgE синдром - Х. Добрев, Д. Ночева, Ц. Абаджиева, Д. Крайчева, Н. Вутова (Катедра по дерматология и венерология - МУ Пловдив) - 7 мин.

6. Дерматоскопия при нодуларен базоцелуларен карцином - Д. Ночева (Катедра по дерматология и венерология - МУ Пловдив) - 5 мин.

7. Каква е вашата диагноза - И. Бакърджиев, И. Красналиев (Медицински колеж - МУ Варна) - 7 мин.10.00 - 10.30 ч. Кафе пауза10.30-11.00 ч. Второ научно заседание. Инфекциозни дерматози.
Модератори: проф. С. Марина, доц. Г. Пехливанов, доц. И. Бакърджиев

1. Херпес ирис еритема мултиформе, последвала HHV1 лабиална инфекция - Ж. Бързакова, Й. Велевска, П. Христова, Ст. Павлов 
(Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ-Варна) - 7 мин.

2. Диференциална диагноза на еризипел - Цв. Калинова, И. Юнгарева, В. Брощилова, С. Марина (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна) - 7 мин. 

3. Н
екротизиращ еризипел при имуносупресирана болна с летален изход - Цв. Калинова, Й. Велевска, С. Георгиева, Ст. Павлов (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ-Варна) - 7 мин.

4. Микробиом, имунитет и детска кожа - Ж. Борисова, И. Бакърджиев  (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна) - 7 мин. 

5. Некротизиращи инфекции на главата и шията - П. Станимиров, Р. Угринов (Университетска клиника по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра ДОЛЧХ Медицински университет – София) - 7 мин. 

6. Инфекциозна диария vs. диария при заболявания с кожна манифестация - Е. Вълкова, И. Тодоров, М. Господинова, Д. Радкова (Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ, Варна) - 7 мин.


11.45 ч. - 12.45 ч. Трето научно заседание. Клинична дерматология - II част
Модератори: проф. Сн. Василева, доц. С. Щильонова, Ст. Павлов

1. Възрастови пигментни промени на кожата - Сн. Василева - 20 мин.

2. Фотопротекция и фотоагресия - Невена Берова - 15 мин.

3. Псевдолимфоми на кожата. Етиологична генеза и клинико-морфологични форми - С. Щилионова, Д. Никифорова (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология - МУ Варна) - 10 мин.

4. Съчетание на булозен пемфигоид и витилиго - Ж. Стоянова, Д. Никифорова, П. Онисифору, С. Павлов (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология - МУ Варна) - 5 мин.

5. Феномен на Kőbner при лечение с вендузи М. Димитрова, Е. Екин, Ст. Павлов (Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология - МУ Варна) - 5 мин.13.00 -14.00 ч. Обедна почивка
 


Петък, 14.00 - 15.00 ч. Сателитен симпозиум на Sanofi Genzyme
ТЕМА: Атопичен дерматит: външният вид може да ви подведе
Модератор - доц. И. Бакърджиев, доц. Д. Грозева

Атопичен дерматит - генезис
 - Д. Грозева  - 30 мин.

Атопичен дерматит: практическа употреба на скалите за оценка 
- И. Бакърджиев - 30 мин.


15.00 - 15.30 ч. Четвърто научно заседание. Клинична дерматология - III част
Модератори: проф. Д. Господинов, доц. Г. Матеев

1. Промяна в качеството на живот на болни с псориазис при лечение с Adalimumab. Собствени проучвания -  В. Гинчева, Д. Господинов (Катедра по дерматология и венерология, МУ – Плевен) - 15 мин.

2. Еректилна дисфункция - Г. Матеев (Катедра по дерматология и венерология, МУ – София) - 15 мин. 


15.30 - 16.00 ч. Кафе пауза16.00 -16.30 ч. Пети научно заседание. Клинична дерматология - IV част
Модератори: проф. С. Василева, доц. Г. Пехливанов

1. Lichen sclerosus – диагностични и терапевтични насоки   – Г. Пехливанов, Н. Цекова (МБАЛ ВИТА2-София), (УСБАЛО, клиника по онкохирургия и онкодерматология, София) - 10 мин.

2. Sclerosis  tuberosa – 2 клинични случая – Н. Цекова, И. Гаврилова, Кр. Киров (УСБАЛО, клиника по онкохирургия и онкодерматология, София) - 7 мин.


3. Gorlin Goltz syndrom – клиничен случай - Н. Цекова, И. Гаврилова, Кр. Киров (УСБАЛО, клиника по онкохирургия и онкодерматология, София) - 7 мин.

16.30 ч. – 17.35 ч. Шесто научно заседание. Хирургична и лазер терапия.
 Модератори:  проф. З. Златарова, проф. Р. Угринов, доц. П. Станимиров

1. Предизвикателствата в съвременната имунотерапия при метастатичен меланом - А. Консулова (МСД) - 15 мин.

2. Хирургично лечение при метастазирал кожен карцином на главата и шията
 П. Станимиров, Р. Угринов (Университетска клиника по Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ Александровска, Катедра ДОЛЧХ МУ – София) - 12 мин.

3. Реконструкция на клепачите и околоочната област след ексцизия на тумори - З. Златарова (Катедра по очни болести и зрителни науки - МУ-Варна) - 12 мин.

4. Лазерна аблация на множествени и гигантски себорейни кератози - Ю. Пенев - 12 мин.

5. Перианална кондиломатоза - подход за терапевтична ефективност при запуснати случаи и имуносупресия - Ю. Пенев - 12 мин.


събота, 20 април 2019 г.

9.00 - 10.15 ч. Седмо научно заседание. Фирмени презентации.
Модератори: проф. Д. Господинов, доц. И. Бакърджиев

1. Талодерма - естествени дермато-козметични решения - защо, как и доколко? - Ст. Пенев, В. Стоилова, И. Хинева (Талодерма) - 15 мин.


2. Уртикарията във времето на персонализираната медицина - Д. Господинов (UCB) - 20 мин.


3. CANNADERM - Зелена медицина - Революцията на конопеното масло в съвременната дерматология - И. Куманов (Факултет по фармация, МУ Варна) (CANNADERM) - 20 мин.


4. Технологични платформи за транспорт на активни съставки - К. Георгиева (технолог на Лидера груп) - 20 мин.
10.15 - 10.30 ч. Кафе пауза
 


10.30 -11.30 ч. СИМПОЗИУМ на НОВАРТИС
ТЕМА: Предизвикателства при лечението на псориазис

                 Доц. Георги Пехливанов – модератор

10.30 - 11.00 ч. 

Cosentyx – съвременна терапевтична възможност за лечение на псориазис

 

- И. Бакърджиев11.00 - 11.10 ч. 

И. Денчева - представяне на клиничен случай


 
11.10 - 11.20 ч. 

Л. Димитрова 

- представяне на клиничен случай

11.20 - 11.30 ч. М. Санкева 

- представяне на клиничен случай

 11.40 - 12.40 ч. УЪРКШОП
Фотозащита - 
Пиер Фабр Дермо-Козметик България
Водещи: С. Кателиева, Н. Стоянова, А. Ашкова13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка14.00 - 15.20 ч. Осмо научно заседание. Естетична дерматология
Модератори: Е. Бърдаров, Д. Етугов


1. Има ли граници в естетичната медицина - митове и реалност
 - Д. Етугов - 20 мин.


2. Иновации при употребата на ретинол 
- Д. Донова, (Medick8 - лидер в предлагането на продукти с вит. А) - 20 мин.


3. SLIM FACE LIFT by AGNES - Е. Бърдаров (Спектро груп) - 20 мин.


4. Превенция и корекция на кожното стареене. Още от фотозащитата - П. Кехаяминчев (Биодерма) - 15 мин.


15.20 ч. УЪРКШОП
на ПРОДЕРМА на англ. език
Водещ д-р Поп-Миндру (Румъния) 

- Техники на приложение на двупосочните, резорбируеми конци 
SILHOUETTE SOFT® – Едно лечение, две действия!

- Новости при прилагане на филърите ALIAXIN®
16.30 - 17.00 ч. Кафе пауза17.00 - 17.40 ч. Девето научно заседание. Клинична дерматология VI част
Модератор: доц. Л. Дурмишев, доц. Г. Пехливанов

1. Качество на живот при болни с дерматомиозит - Л. Дурмишев, Й. Пожарашка, Л. Митева (Катедра по кожни и венерически болести, МУ, МФ - София) - 20 мин.

2. Erythema multiforme - представяне на клиничен случай - Г. Джелятова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев (Катедра по кожни и венерически болести, МУ, МФ - София) - 10 мин.


3. Псориазис в асоциация с детска церебрална парализа - М. Хаджийска, З. Негенцова, Ж. Казанджиева, М. Балабанова, Л. Митева, Л. Дурмишев (Катедра по кожни и венерическиболести, МУ, МФ - София) - 10 мин.


19.30 ч. Вечеря. Официално закриване на конференцията и фирменото изложение. 

Неделя, 21 април 2019 г.

7.30 ч. – 9.00 ч. Закуска.

9.00 ч. – 12.00 ч. Свободно време. Освобождаване на хотела.

 

Забележки.
Място за провеждане на научната програма - канферентна зала в хотел Марина на комплекс Слънчев ден, Варна
Време за представяне на научните материали и презентациите – до 10-12 мин.

)(Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ – Варна)

top Върни се на предната страница