English

ПРОГРАМАПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ
национална научно практическа конференция с чуждестранно участие

12-15 април 2018 г.

Ваканционен клуб Ривиера, кк Златни пясъци, гр. Варна

 ПРОГРАМА


 ЗАЛА РИВИЕРАЧетвъртък, 12 
април 2018 г.
16.30 - 17.00 ч. Официално откриване на конференцията и фирменото изложение

   1. Откриване на конференцията от Ректора на МУ – Варна, почетен член на ПВДД проф. д-р Кр. Иванов, дмн
   
   2.
Приветствие от Организационния комитет на ПВДД доц. д-р Г. Пехливанов, дм и доц. д-р И. Бакърджиев, дм
   
   3. Представяне на участниците във фирменото изложение – спонсори и партньори17.00 - 19.00 ч. Първо научно заседание.
Клинична дерматология.
Модератори: доц. Г. Пехливанов, доц. И. Бакърджиев


20.00 ч. Вечеря.Петък,
13 април 2018 г.
7.30 – 9.00 ч. Закуска.

 

9.00 – 10.00 ч. Второ научно заседание.
Модератори:  доц. Г. Пехливанов, доц. И. Бакърджиев                   

 

10.00 - 11.00 ч. Трето научно заседание.
Модератори: Доц. И. Бакърджиев

 

11.15 – 11.45 ч. Кафепауза 


11.45 - 12.45 ч. Четвърто научно заседание.
Модератор: 

 

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка.
 
 

14.00 – 15.00 ч. Пето научно заседание. 
Модератори: 

  

15.00 – 16.15 ч. Шесто научно заседание. 
Модератори: Доц. Г. Пехливанов

16.15 – 16.40 ч. Кафе пауза.

 

16.40 – 17.40 ч. Седмо научно заседание.
Модератори:

 

17.40 – 18.40 ч. Осмо научно заседание.
Модератор: Доц. И. Бакърджиев


19.30 ч. Вечеря.

 

Събота, 14 април 2018 г.

7.30 – 9.00 ч. Закуска.

 

9.00 – 10.15 ч. Девето научно заседание. Вариа.
Модератори: Доц. И. Бакърджиев

10.15 - 10.30 ч. Кафепауза.

 

10.30 - 11.50 ч. Десето научно заседание. 
Модератори: Доц. Г. Пехливанов

  

11.50 - 12.50 ч. Единадесето научно заседание. 
Модератори: 

   

13.00  – 14.00 ч. Обяд.

 

14.00 – 14.40 ч. Дванадесето научно заседание. 
Модератори: 
14.40 – 15.40 ч. Тринадесето научно заседание. 
Модератори:

   

15.40 – 16.00 ч. Кафепауза.
16.00 - 18.00 ч. Четиринадесето научно заседание. 

 

19.30 ч. Вечеря. Официално закриване на конференцията и фирменото изложение.
Неделя, 15 април 2018 г.

 

7.30 ч. – 9.00 ч. Закуска.

9.00 ч. – 12.00 ч. Свободно време. Освобождаване на хотела.

 

Забележки.
Място за провеждане на научната програма - зала Ривиера на Ваканционен клуб Ривиера, кк Златни пясъци
Време за представяне на научните материали и презентациите – до 10-12 мин.

top Върни се на предната страница