English

ПРОГРАМАВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ
национална научно практическа конференция

април 2021 г.

гр. Варна

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМАаприл, четвъртък, 2021 г.


17,30 ч. Официално откриване на конференцията и фирменото изложение.април, петък, 2021 г.

9,30 ч. Първа научна сесия
Модератори: доц. Г. Пехливанов, доц. И. Бакърджиев

1. Лечение на тежки форми на Acne vulgaris -  Г. Пехливанов, И. Бакърджиев - 15 мин.

2. Дерматози на мъжките гениталии - Г. Пехливанов- 10 м.

3. Aplasia cutis congenita - Ж. Димитрова

4. Ануларна уртикария след прием на коластра - Цв. Калинова, Д.Никифорова, П. Христова, Х. Онисифору, Ст. Павлов

5. Три нови семейства на фамилията Thalloderma – NATURALIA, BIOTA и LIBERA, с естествен произход и естествени дермато-козметични ефекти - Ст. Пенев, Д. Иванова, И. Хинева, П. Николова,  (THALODERMA)

6. Сигурни под слънцето с тройната защита от Eucerin - И. Бакърджиев (Beiersdorf)11,00-11,30 ч. Кафе пауза11,30 ч. Втора научна сесия
Модератори: проф. Д. Господинов, доц. Г. Пехливанов


1. Меланома малигнум при болен с множествени меланоцитни невуси - Д. Никифорова, Цв. Калинова, Ж. Борисова, Ж. Бързакова, Ст. Павлов

2. Еритема ануларе - М. Димитрова, Ж. Бързакова, Д. Налбантова, Ст. Павлов

3. Псориазис и пруритус - Д. Господинов, В. Гинчева

4. Нанотехнологии в дерматологията - В. Андонова

5. Суицидни прояви при терапията с орални ретиноиди - Н. Агова, С. Фоткова13,00-14,00 ч. Обедна почивка14,00 ч. Трета научна сесия
Модератори: доц. Г. Бакърджиев, д-р Ю. Пенев

1. Ботулизъм между отровата и лекарството - М. Коларова, Ц. Паунов

2. Класификация и механизъм на действие на синтетичните ретиноиди. Приложение на бексаротен в медицинската и фармацефтична практика - С. Фоткова, Н. Агова

3. Успешно лечение на Granuloma annulare с лазерна аблация - терапевтичен минимализъм - Ю. Пенев

4. Нова концепция за фракционирано лазерно подмладяване. Фракциониран FasetLift vs FaceLift - Ю. Пенев

5. Митът (дължината на вълната е най-важна...) - Ю. Пенев

6. Клинико епидемиологични проучвания при често срещани бактериални инфекции в детска възраст във Варненска област - Ж. Стоянова,  И. Бакърджиев


15,30-16,00 ч. Кафе пауза


16,00 ч. Четвърта научна сесия
Модератори: проф. С. Марина, доц. Г Матеев

1. Sclerodermia progressiva (Sclero­dermia systematisata) Н. Димчова, Х. Кирилова, С. Марина

2. Pyoderma gangrenosum - И. Темелкова, Н. Колева, И. Юнгарева, 
Б. Иванова, С. Марина

3. Disseminated superficial actnic poroceratosis, Bowen s desease and Basal cell carcinoma. Coincidence or rare double malignant transformation - Т. Йорданов, Н. Колева, И. Юнгарева, Б. Иванова, С. Марина

4. Дисеминирана херпес зостер инфекция при имунокомпрометиран пациент с очно-кожен албинизъм (клиничен случай) - Е. Вълкова, В. Гаджовска, М. Господинова, Д. Радкова17,00 ч. Симпозиум Jonson&Jonson
Модератор доц. Г. Пехливанов
Лектори: И. Бакърджиев и Г. Пехливанов


19,30 ч. Вечеря.април, събота, 2021 г.


9,00 ч. Пета научна сесия.
Модератори: проф. Н. Берова, доц. Гр. Матеев, доц. И. Бакърджиев


1. Оценка на микроциркулацията при феномен на Рейно - Т. Алексиев, Х.  Добрев (Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив)

2. Съвременни методи за измерване на механичните свойства на човешката кожа in vivo - З. Иванова, Х. Добрев (Катедра по дерматология и венерология, МУ – Пловдив)

3. Измерване на твърдостта на кожата при ограничена склеродермия - З. Иванова, Х.  Добрев (Катедра по дерматология и венерология, МУ – Пловдив)

4. Ефикасност на Канадерм термолка екстра загряващ гел  при пациенти с първичен феномен на Рейно (КАНАДЕРМ) - Т.  Алексиев, Х. Добрев (Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет – Пловдив)

5. Болести на ноктите - Гр. Матеев

6. Имуномодулираща терапия при пациенти с херпес вирусни инфекции - Н. Берова, И. Бакърджиев


7. Имат ли жените с плакатен псориазис различни терапевтични нужди? - И. Бакърджиев (UCB)


11,00-11,30 ч. Кафе пауза.11,30 ч. Шеста научна сесия.
СИМПОЗИУМ на NOVARTIS
Модератор доц. Г. Пехливанов

1. Cosentyx- съвременни предизвикателства  в лечението на псориатичната болест - Доц. И. Бакърджиев

2. Представяне на клинични случаи - доц. Г. Пехливанов


12,30 -12,50 ч. Седма научна сесия. Фирмена презентация
Системна терапия при атопичен дерматит – настояще и бъдеще - Сн. Василева (SANOFI) - 20 мин.13,00-14,00 ч. Обедна почивка.14.00 ч. Осма научна сесия. 
СИМПОЗИУМ на Abbvie
Модератор проф. Л. Митева


15,00 ч. Девета научна сесия. 
ЕСТЕТИЧЕН УЪРКШОП на VEDRA INTERNATIONAL


15,40 ч. Кафепауза


16,00 ч. Десета научна сесия. 

СИМПОЗИУМ НА БЕРЛИН ХЕМИ
Модератор доц. Г. Пехливанов


19,30 ч. Вечеря. Официално закриване на конференцията.

Забележки.
Време за представяне на научните материали и презентациите – до 10-12 мин.

)(Катедра Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ – Варна)

top Върни се на предната страница