English

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕВъзможности за участие в
СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ:

ОПИСАНИЕ                         ТАКСА               
                                             
в лв. с ДДС
ЩАНД                                   1100
ЩАНД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ   1500
ЩАНД И УЪРКШОП            2000
ЩАНД И СИМПОЗИУМ       2250

В цената на щанда – до 3 кв.м (три квадратни метра), е включено:
1. маса с размер 180х90 см;
2. два стола;
3. кошче за боклук
4. разклонител за включване в ел. мрежа – осигурява се при заявка

Заб. При изискване за поставяне на собствен щанд по-голям от гореуказаната квадратура, както и за щанд предоставен при възможност от организаторите с по-голяма квадратура е необходимо предоговаряне на цената на щанда, съобразно увеличената квадратура.

Презентациите са с времетраене от 12 мин. и се включват в програмата на конференцията след тяхното одобрение от Организационния комитет на конференцията. За целта на Организационния комитет се представя темата, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка и негово CV на български и английски език. Одобрената тема, нейното резюме и CV на лектора се публикуват на страниците на сайта на конференцията.

Всеки уъркшоп е с времетраене от 40 мин. и се включва в програмата на конференцията след представяне на тема, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка на презентатора и негово CV на български и английски език. След одобрение от Организационния комитет темата, резюмето, снимката на презентатора и неговото CV се публикуват на страниците на сайта на конференцията.

Всеки симпозиум  е с времетраене от 60 мин. и се включва в програмата на конференцията след представяне на тема, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка на презентатора и негово CV на български и английски език. След одобрение от Организационния комитет темата, резюмето, снимката на презентатора и неговото CV се публикуват на страниците на сайта на конференцията.Всички научни доклади, презентации и уъркшопове се заявяват към Организационната агенция.

Всяка заявена презентация, научен доклад, уъркшоп и/или обучение се предоставя за одобрение към Организационния комитет.
За целта Организационната агенция предоставя на Организационния комитет темата,
кратко резюме до ½ машинописна страница,
както и снимка и презентация на лектора или негово CV.
Организационната агенция известява всеки заявител за решението на Организационния комитет.
При одобрение темата, нейното резюме и презентация за лектора се публикуват безплатно в сайта на конференцията.Всички информации от конференцията се заснемат за целите на конференцията.

Всеки лектор получава:

Възможност за представяне на своята лекция от 10-12 мин., както и време за допълнителни въпроси до 3 мин.

Осигурен е достъп до:

1. Зала за презентации
2. Достъп компютър свързан с проектор
3. Проектор за излъчване и екран
4. Микрофон и озвучаване
5. При презентиране на уъркшоп се предоставя камера свързана с проектор за показване на екран .

Срокът за предоставяне и одобрение на научните доклади, презентациите и уъркшоповете,
както и тяхното включване в програмата е до 31 март 2021 г.ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всеки участник в конференцията заплаща такса за участие - 60 лв. с ДДС
Всеки участник получава:

1. Информационен пакет на конференцията.
2. Достъп до всички зали за лекции, презентации и уъркшопове
3. Достъп до съпътстващото изложение на конференцията.

Участниците в конференцията могат да присъстват на сертифицирано обучение, ако се предлага такова, срещу допълнително заплащане.
 
top Върни се на предната страница