English

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Началото на ПРОЛЕТНИТЕ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ започва през 2007 г., когато през м. април се организира първата дерматологична конференция във Варна. След повече от 20 години варненските дерматолози  придобиват свой форум на който могат да обсъждат и решават дерматологичните проблеми на града, да се запознаят с най-новите решения в областта на дерматологията, медицинската козметика и естетичната медицина.
Започнала като регионална, варненската конференция много бързо придобива национален характер. В рамките на конференцията се организират симпозиуми,  работни срещи, презентират се специални постерни сесии, изнасят се много лекции. На форума в рамките на организираното съпътстващо изложение вземат участие най-големите вносители, дистрибутори и представители на водещи в света компаниии и производители на медицинска апаратура, медикаменти и козметика. По този начин конференцията открива възможност за непрекъснато медицинско обучение на дерматолозите от цялата страна и запознаване с новостите в областта на медицинската апаратура и фармацефтични и козмегични средства.

Първото и второ издание на конференцията се провежда в изискания хотел „Болеро”, кк „Златни пясъци”. Tретото издание на конференцията се провежда в дните в хотелски комплекс "Иберостар Обзор бийч", кк "Златни пясъци". На него са представени над 33 лекции, организирани в 6 секции обхващащи новости в дерматологичната терапия и естетичната медицина. Над 250 дерматолози  участват активно в организираните събития. Генерален спонсор на конференцията е „Непентес България”. Специални гости са проф. д-р А. Клисарова, дмн, ректор на Медицински университет – Варна, проф. д-р В. Митев, дмн, ректор на Медицински университет – София, чл. кор. проф. д-р Н. Цанков, дмн, Председател на Българското Дерматологично Дружество, проф. д-р Л. Странски, дмн, ръководител катедра по дерматология и венерология - София, доц. д-р Д. Господинов, дм, декан на Медицински университет – Плевен, доц. д-р С. Марина, дм, началник на клиника по дерматология и венерология – София, Специални гости и лектори на форума през изминалите години са били и изявените български дерматолози, проф. д-р Зл. Пенев, дмн и проф. д-р Н. Берова, дмн.
Сред чуждестранните гости се открояват проф. У. Ченг, дмн, САЩ, доц. д-р М. Рахман, дм, ОАЕ, доц. К. Попеску, дм, Румъния. Присъстват и мениджърите за Източна Европа от фирмите La Roche-Posay, Iwostin и Bioderma.
Силен интерес има към лекцията на професор Ченг на която е представена нова за България технология за премахване на татуриуровки. Допълнително, той представя препарати, които чрез умело комбиниране на разнородни комплекси от витамини и киселини забавят процесите на стареене.
Доц. М. Рахман, дм възпитаник на българската дерматологична школа в лекцията си „What is beauty” поднеся в синтезиран вид съвременните схващания за физиологията на кожата и влиянието на физични и медикаментозни средства върху нея.
От водещи български дерматолози са изнесени и обзорни лекции относно някои тежко протичащи дерматози - Pyoderma gangrenosum, Lupus erythematosus,  Антифосфолипиден синдром. 
През същата година е създаден и информационния сайт на Пролетните Варненски Дерматологични дни - www.varnaderma.com. В него се представят новини, програмата на конференцията и картата на изложението и др. Идеята е в него всеки специалист да може да се запознае и с материалите от конференцията, докладите и лекциите. В сайта са представени и много материали на фирмите спонсори, както и снимки от събитието.

През първите години Организационният комитет е в състав доц. К. Николов, дм, д-р И. Бакърджиев, дм и д-р Г. Пехливанов дм. Към настоящия момент Организационния комитет се състои от доц. д-р Г. Пехливанов, дм, председател и доц. д-р Илко Бакърджиев, дм, организационен секретар. Почетни членове на Организационния комитет на конференцията са: проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, ректор на Медицински университет, гр. София, проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, бивш ректор на Медицински университет - гр. Варна, заместник председател на Дружеството по Нуклеарна медицина, проф. д-р Красимир Иванов, дмн, настоящ ректор на Медицинси университет - гр. Варна, проф. д-р Невена Берова, дмн, [проф. д-р Златко Пенев, дмн].
Четвъртото и петото издание на конференцията са проведени в комплекс „Слънчев ден”. Участвуват близо 40 фирми, представени са повече от 35 доклада и уъркшопове.
Следващите конференции затвърждават позициите на конференцията.
Тенденциите в развитието на конференцията се определят от търсенето за решаване на проблемите, свързани със заболяванията на пациентите, тяхната профилактика, както и с поддържането на техния естетичен външен вид. По този начин Пролетните Варненски дерматологични дни се превръща във важна научна среда, която е изключително полезна за всички български дерматолози. Това е национална конференция с чуждестранно участие, която им дава възможност да участват активно заедно със свои колеги от други страни в развитието на дерматологията, венерологията и естетичната медицина в България.
Деветите Пролетни Варненски дерматологични дни поставиха своеобразен рекорд по активност на участието. Бяха представени над 65 доклада, сред които и над 20 фирмени презентации. Проведоха се 3 симпозиума и 3 уъркшопа. Десетите юбилейни дерматологични дни се проведоха при много голяма посещаемост от страна на дерматолозите, специализантите и студентите по медецина от Медицински университет Варна, доказателство за качеството на научната програма.
 
top Върни се на предната страница