English

е-ИЗДАНИЕ

 Излезе от печат новия труд на доц. Г. Пехливанов и доц. И. Бакърджиев

"ДЕРМАТОПАТОЛОГИЯ НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛИИ".


   В предговора на книгата представен от проф. д-р Димитър Младенов, дмн споделя следното:
Настоящата монография включва няколко глави. По-важните от тях разглеждат дерматозите и инфекционните заболявания с локализация върху пениса, придобитите и неинфекциозни заболявания на пениса и уретрата и баланити и баланопостити. Аворите обръщат особено внимание и на преканцерозите и туморите на пениса и заболяванията на скротума и тестисите. Тези проблеми са разгледани научно, коментирани детайлно и верифицирни с мнението на други източници от световната литература. Това е особено важно за лекуващия рекар и пациента, тъй като определя вида на лечебния подход - консервативен или оперативен.
   Настоящият научен труд е актуален, съвременен, очакван и необходим. Написан е на високо професионален език. Монографията е богато илюстрирана с 108 цветни и 9 таблици, които я правят лесна за четене и подчертават акцентите в нея. Като съществен принос можем да отчетем рецита диагностични и лечебни тънкости с практическо приложение в ежедневната практическа дейност на лекаря. Както показва и заглавието на монографията тя може да служи като ценно ръководство в диагностичната и лечебна дейност на практикуващите делматовенеролози и широк кръг от други специалисти.

За заявка, моля, обаде се на моб. 0897983331 - Бисер Николов.
Доставката е безплатна в рамките на РБългария.


top Върни се на предната страница