English

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА

Конференцията се организира на базата на научни доклади, презентации и уъркшопове, организирани в научни секции. Програмата на конференцията е организирана от научни заседания, водени от модератори.

Всички научни доклади, презентации и уъркшопове се заявяват към Организационната агенция.

Всяка заявена презентация, научен доклад, уъркшоп и/или обучение се предоставя за одобрение към Организационния комитет.
За целта Организационната агенция предоставя на Организационния комитет темата,
кратко резюме до ½ машинописна страница,
както и снимка и презентация на лектора или негово CV.
Организационната агенция известява всеки заявител за решението на Организационния комитет.
При одобрение темата, нейното резюме и презентация за лектора се публикуват безплатно в сайта на конференцията.

Всички информации от конференцията се заснемат за целите на конференцията.

Всеки лектор получава:

Възможност за представяне на своята лекция от 10-12 мин., както и време за допълнителни въпроси до 3 мин.

Осигурен е достъп до:

1. Зала за презентации
2. Достъп компютър свързан с проектор
3. Проектор за излъчване и екран
4. Микрофон и озвучаване
5. При презентиране на уъркшоп се предоставя камера свързана с проектор за показване на екран .

Срокът за предоставяне и одобрение на научните доклади, презентациите и уъркшоповете, както и тяхното включване в програмата е 10 март 2018 г.


ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Всеки участник в конференцията заплаща такса за участие - 60 лв. с ДДС
Всеки участник получава:

1. Информационен пакет на конференцията.
2. Достъп до всички зали за лекции, презентации и уъркшопове
3. Достъп до съпътстващото изложение на конференцията.

Участниците в конференцията могат да присъстват на сертифицирано обучение, ако се предлага такова, срещу допълнително заплащане.


top Върни се на предната страница